Tsilmak, O. ., N. . Revenko, N. . Kryvun, O. . Fedorenko, y I. . Tsisaruk. «Prospects for the Development of Distance Education in Ukraine: Methodological Aspect». Revista Eduweb, vol. 17, n.º 1, marzo de 2023, pp. 157-66, doi:10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.15.